Yönetim

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü yönetimin temel sorumluluğu ESTÜ’nün iletişim faaliyetlerini kurum kültürüne uygun olarak planlamak, uygulamak, yönetmek ve denetlemektir.

Üniversite-sanayii ve üniversite-toplum işbirliğine stratejik yaklaşarak ESTÜ’nün kurumsal kimliğinin gelişimine katkı sunmaktır.

ESTÜ’nün kamuoyunda tanınmasına, bilinmesine, kurumsal kimliğinin oluşumuna katkı sunmaktır.

ESTÜ’nün öğrencileriyle, çalışanlarıyla, mezunlarıyla, Eskişehir halkıyla, akademik dünyayla, Türkiye ve kamuoyu ile etkileşimini sağlamaktır.

ESTÜ’nün akademik çalışmalarını bilim dünyasına duyurmasına, aidiyet duygusunun öğrencilerine, mezunlarına, çalışanlarına aktarılmasına aracı olmaktır.

ESTÜ’nün bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

 

Öğr.Gör.Füsun ADAR   BİRİM KOORDİNATÖRÜ   0 222 211 57 07   kurumsaliletisim@eskisehir.edu.tr