Salonlar

ESTÜ’nün salonları; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlardaki toplantılara, organizasyonlara, kongrelere, çalıştaylara,  vb. etkinliklere ev sahipliği yapabilecek  teknik ve fiziki alt yapıya sahiptir.